IWSZ
AKTUALNOŚCI
Sobota, 23 maja 2015 r.
SKON na temat wojskowej służby zdrowia
19.06.2013
Posiedzenie Podkomisji Stałej ds. Problemów Społecznych Wojska Sejmowej Komisji Obrony Narodowej odbyło się 19 czerwca br. w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie.

Głównym celem spotkania było omówienie koncepcji reorganizacji funkcjonowania systemu wojskowej służby zdrowia.

Szef IWSZ płk lek. Piotr Dzięgielewski wraz z dyrektorem WIM gen. bryg. Grzegorzem Gielerakiem powitali przedstawicieli SKON z przewodniczącą poseł Jadwigą Zakrzewską na czele oraz zastępcę szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego wiceadmirała Waldemara Głuszko. W spotkaniu wziął również udział radca koordynator Sekretarza Stanu w MON Krzysztof Sikora.

 

 

Na wstępie wiceadmirał Głuszko w swoim wystąpieniu zaznaczył, że zagadnienia dotyczące wojskowej służby zdrowia były wnikliwie analizowane od wielu miesięcy – jest wiele obszarów, które w tym zakresie wymagają zmian – oznajmił zastępca szefa SGWP. W naszej opinii te obszary, które proponujemy do reformy, wskazują nowy kierunek działań – zapewnił. 

Płk Piotr Dzięgielewski przedstawił szczegółowe wyniki prac powołanego przez ministra obrony narodowej zespołu do opracowania kompleksowej reorganizacji wojskowej służby zdrowia. Podstawą i celem koncepcji było wypracowanie propozycji rozwiązań, które w obecnych i przyszłych uwarunkowaniach zapewnią realizację na właściwym poziomie misji wojskowej służby zdrowia, zarówno w wymiarze operacyjnym jak i strategicznym – zaznaczył szef IWSZ.

 

 

 

Grupa specjalistów pod przewodnictwem gen. dyw. dr. Anatola Wojtana we współpracy z przedstawicielami IWSZdr przez wiele miesięcy analizowała obecny stan systemu i identyfikowała obszary problemowe, które wymagają interwencji i opracowania nowych rozwiązań na rzecz poprawy stanu wojskowej służby zdrowia. Efektem tych działań są propozycje optymalnych zmian, które docelowo mają usprawnić funkcjonowanie systemu. Koncepcja uwzględnia realizację zabezpieczenia medycznego zarówno w obszarze skutecznego kierowania, zarządzania jak i optymalizacji potencjału wojskowej służby zdrowia.

„Popieram tę koncepcję, jest mi bliska i się z nią identyfikuję” – zaznaczył gen. Gielerak w odpowiedzi na prośbę poseł Bożeny Sławiak o opinię na temat przygotowanego projektu zmian.

 

Dyrektor WIM zaprezentował dorobek naukowo-badawczy Wojskowego Instytutu Medycznego oraz przedstawił bieżące aspekty funkcjonowania Instytutu. Wśród nich znalazły się zagadnienia dotyczące doskonalenia zawodowego personelu medycznego Sił Zbrojnych RP, roli WIM w obszarze medycznym systemu bezpieczeństwa narodowego oraz funkcje społeczne WIM polegające na organizacji zabezpieczenia medycznego żołnierzy i zakresu udzielanej pomocy. Ponadto, dyrektor WIM wyraził konieczność wprowadzenia dodatkowych regulacji prawnych m. in. w ustawie o zawodzie lekarza, a także wspomniał o finansowych potrzebach w zakresie efektywnej realizacji celów medycznych SZ RP.   

W posiedzeniu podkomisji udział wzięli również przedstawiciele Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej, Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia oraz lekarze i personel z WIM. 

Poseł Jadwiga Zakrzewska podsumowując spotkanie wyraziła potrzebę zwołania we wrześniu br. posiedzenia Sejmowej Komisji Obrony Narodowej i kontunuowania dyskusji na temat zmian w wojskowej służbie zdrowia.